Gašpárová Bettina

Gašpárová Bettina

Do sveta umenia som sa dostala ešte ako malé dieťa, napriek skutočnosti, že som vo svojej rodine jediná, ktorá sa zaoberá umením. Keď som mala tri roky prihlásila som sa na kurz klasického tanca na Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta. O pár rokov neskôr som sa začala zaujímať o folklórny tanec, ktorému sa venujem dodnes. Vystupovala som na rôznych podujatiach, festivaloch, súťažiach na Slovensku a v zahraničí. (Maďarsko, Nemecko, Rakúsko)

Moja hudobná kariéra sa začala na pôde Súkromnej základnej umeleckej školy Kataríny Pappovej. Od začiatku som navštevovala triedu pani riaditeľky Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art. Už ako študentka základnej školy som mala možnosť vyskúšať si hru v orchestri Kézfogás.

V súčasnosti študujem na Súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u prof. Mgr.art. Alexandera Rikoňa. Už v prvom ročníku som účinkovala v Tango Ansambel SKDK s ktorým v roku 2017 na súťaži Divertimento musicale (krajská postupová súťaž komornej inštrumentálnej hudby) sme získali zlaté pásmo. Počas štúdia som sa pasívne zúčastnila na rôznych majstrovských kurzoch napr. so svetoznámym huslistom Shlomo Mintz v Bratislave, Jindřich Pazdera v Topoľčanoch.

Od septembra roku 2020 som učiteľkou huslí a hudobnej teórie na Súkromnej ZUŠ Kataríny Pappovej. Som veľmi šťastná, že mám možnosť učiť na škole, kde som sama ako dieťa začala uvedomovať jedinečné poslanie hudby, a môžem svoje nadobudnuté vedomosti odovzdať ďalším generáciám.