Iskolánk története

Az iskola alapítója

Mgr. Papp Katalin, DiS.art.

Rövid visszatekintésként érdemes felidézni azokat az elmúlt éveket, melyeknek köszönhetően 2011-ben megalapíthattam ezt az iskolát.

Tízéves koromban, szüleim célratörően hatékony nevelésével köszönhetően határoztam el a Párkányi Magyar Alapiskola és Művészeti Alapiskola kisdiákjaként, hogy én itthon szeretnék zenetanár lenni. Tanulmányaimat a Pozsonyi Konzervatóriumban hegedű szakon végeztem prof. Mária Karlíková osztályában, majd diplomát szereztem a pozsonyi Comenius Egyetem Pedagógiai Karán hegedű szakon. 1979-től 2011 márciusáig a párkányi Művészeti Alapiskolában dolgoztam. 19 éves igazgatói tevékenységem során az iskola felvette Liszt Ferenc nevét. 15 éven át szerveztem a Párkányi Zenei Napokat. Csaknem tíz évig vezettem a Kisbojtár tánccsoport mellet működő gyermekzenekart, számos országos és nemzetközi díjat szerezve. A zenekarból kikerülő növendékek a mai napig sikeres népzenészek /Varjos/. Jelentős szakmai elismerést jelentett számomra tanítványaink továbbtanulási lehetősége, sikeres felvételi után pl. a bécsi Zeneművészeti Főiskolára is. Hegedűsként sok-sok éven át tagja voltam a Szlovákiai Pedagógusok Kamarazenekarának, majd a Strigonium Consort – Régizene Együttesnek is. A Stilla Pectus karnagyaként is számos hazai és külföldi elismerést sikerült elérnünk. Rendszeresen részt veszünk a galántai Kodály Napokon. Az említett zenekarokban és a kórusban való ténykedés során lehetőségem volt részt venni több külföldi hangversenysorozaton, versenyen, mesterkurzuson, ill. azokat szervezni. Pl. Olaszország –Róma, Spanyolország, Kanári szigetek – Teneriffe, Ausztria – Gaming, Németország – Kaiserslautern, Blankenburg, Lengyelország – Klobuck, Csehország – Prága, Románia – Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, természetesen Magyarország – Budapest, Debrecen Miskolc, Pécs, stb. Az így szerzett tapasztalatok lehetővé tették sikeresen működő kapcsolatok megteremtését, megerősítve az együttműködést előadóművészekkel, művészeti iskolákkal és intézményekkel.

Hivatásom következő fordulópontján ennek köszönhetően tudtam megalapítani a Magán Művészeti Alapiskolát, tudatosan törekedve megteremteni azt a lehetőséget Muzsla és a környező települések gyermekei számára, mely biztosítani tudja kreatív képességük kibontakozását. Az utóbbi évek társadalmi változások hozamaként divatszerű volt túlságosan is előtérbe helyezni az intellektuális értelmi fejlődést, az elektronikus műveltség növelését, elhanyagolva gyermekeink érzelmi világának fejlesztését. Ennek hiánya elsőként a családban, majd később kulturális értékek hiányában, az értékrendszer helyes kialakításában fedezhető fel. Az értelemi és az érzelmi intelligencia kiegyensúlyozott fejlődése nagyon fontos. Ezt elősegítendő igyekszünk a művészeti oktatás által alkotó, önmegvalósító életmódra nevelni diákjainkat, szakmailag felkészíteni őket az élet kihívásaira, sikeres életvezetésre. Mindezek mellett természetesen igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalra emelni szakmai tudásukat a különböző művészeti ágakban. Törekvéseinket olykor megkoronázta egy-egy művészeti hivatást választó diák is. Ez a siker mindig nagy örömet jelentett számunkra.

Mgr. Papp Katalin, DiS.art.