Küldetésünk

Küldetésünk

„A zene szent! A zene az Úristen legszentebb, leghatékonyabb, legszebb produktuma. Ha mi zenetanárok ezt átéljük, átérezzük, akkor boldogság és hála tölt el bennünket, hogy ennek a csodának élői és átadói lehetünk. S ha ilyen lelkülettel közeledünk a gyermekhez, s végezzük tanári hivatásunkat, akkor munkánk áldás lesz önmagunk és növendékeink számára egyaránt.“

Claude Debussy

Iskolánk a Szlovákiai Oktatásügyi Minisztérium által hálózatba emelt intézmény.
Tehetséges gyermekek, fiatalok és felnőttek számára biztosítunk művészeti oktatást előkészítő évfolyamokban, az alapképzés I. és II. fokozatán, valamint felnőttképzésen. Művészeti szakjaink: zene, képzőművészet, tánc és színjátszás.

 • Célunk:

  1. a tehetség és az esztétikai érzék kibontakoztatása
  2. a személyre szabott megközelítés
  3. színvonalas fellépésekre való komplex felkészítés
  4. a kreativitás, a képzelőerő és az érzelmi intelligencia fejlesztése
  5. jártasság kialakítása növendékeink számára a művészetek és a kultúra világában
  6. a kulturális értékeink iránti tisztelet erősítése
 • Miért válassza iskolánkat?

  1. az oktatás a gyermek megszokott közegében történik (felesleges utazás nélkül, elkerülve az idegen környezet okozta stresszt)
  2. tanáraink maguk is aktív művészek, így példaképül szolgálnak a sikeres művészi kibontakozásban
  3. nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a művészeti nevelés során a növendékek jó tapasztalatokkal gazdagodjanak
  4. élményszerű tanulást és felüdülést kínálunk
  5. kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kapcsolat és párbeszéd a szülők és tanárok között
  6. hangverseny, kiállítás és különböző fellépési lehetőségek itthon és külföldön
  7. hazai és külföldi versenyeken való megmérettetés
  8. tehetségvizsgákra való felkészítés továbbtanulás céljából, közép és felsőoktatási intézményben
  9. a tandíj összege alacsonyabb az állami művészeti alapiskolákénál