Elokované pracoviská

Pracoviská SZUŠ KP

Sídlo:

Mužla č. 491

V budove ZŠ J. Endrődyho je sídlo školy. Vyučuje sa tu hudobný, tanečný a výtvarný odbor.

Elokované pracoviská:

Štúrovo – Hlavná 2/A

V tejto budove sa nachádza riaditeľstvo školy, koncertná sála, výtvarná sála, tanečná sála a triedy pre individuálne štúdium. Vyučuje sa tu hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

Kamenín – č. 494

V budove ZŠ J. Petőfiho sa vyučuje hudobný a výtvarný odbor.

Gbelce – J. Stampayho 80

V budove ZŠ J. Stampayho sa vyučuje hudobný, výtvarný odbor a tanečný odbor.

Svodín – Školská 1

V budove ZŠ L. Csongrádyho sa vyučuje hudobný a výtvarný odbor.

Veľké Ludince – č. 390

V budove základnej školy sa vyučuje hudobný a výtvarný odbor.