Slide Slide Slide

Umelecké odbory

Hudobný odbor

Hudobný odbor

Hlavným cieľom hudobného odboru našej školy je vzdelávanie detí so záujmom o hudbu v rámci ich voľného času, ako aj takých žiakov, ktorí prejavia...

Tanečný odbor

Tanečný odbor

Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela, je umeleckým vyjadrením myšlienok a emócií. Považuje sa za prirodzený spôsob na výchovu...

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Čoraz viac detí bojuje nedostatkom súkromia, dôsledku čoho strácajú schopnosť  prehĺbenia sa. Práve samota je miestom, kde kreativita absolútne...

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

Dramatická výchova rozvíja predstavivosť a fantáziu, citlivosť voči ľuďom aj umeniu, rozširuje slovnú zásobu, čo žiakom pomôže aj v každodennej...

Prihláška

na HUDOBNÝ, VÝTVARNÝ, TANEČNÝ a LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR sa môže podať aj elektronicky

Podujatia

Csendül a nóta, száll a muzsika

Csendül a nóta, száll a muzsika

Vianočný koncert a výstava 2019

Vianočný koncert a výstava 2019

Luskáčik 2019

Luskáčik 2019

Fotogaléria

Vedenie školy

Mgr. Szabó Anikó

Mgr. Szabó Anikó

zástupkyňa riaditeľky

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KATARÍNY PAPPOVEJ

0
Žiakov
0
Pedagógov
0
Odborov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV