Tanečný odbor

Tanečný odbor

Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela, je umeleckým vyjadrením myšlienok a emócií. Považuje sa za prirodzený spôsob na výchovu charakteru, vôle, rozvoja rozumových schopností dieťaťa, rozvoja motoriky, pohybu a fantázie.

Cieľom tanečného odboru našej školy je zdôrazniť poslanie tanca predovšetkým klasickým baletom, čo ponúkame deťom pre deti už od predškolského veku.

Odovzdáme žiakom čo najširší záber z princípov klasického, ľudového, moderného a scénického tanca, žiaci získajú skúsenosti s osobným prežívaním hudby.

Individuálny prístup sa prejavuje vďaka menšieho počtu žiakov v skupinách.