10. výročie

SZUŠ Kataríny Pappovej oslávila 10. výročie svojho založenia slávnostným galakoncertom dňa 16. októbra 2021.

Podujatie poskytoval vynikajúci príležitosť pre obzretie sa späť do minulosti a kládol dôraz na silu hudby a umenia.

Zriaďovateľka a riaditeľka školy Katarína Pappová vyslovila svoju vďaku vlastným deťom, od ktorých získala najväčšiu podporu. Poďakovala taktiež kolegom za ich obetavú prácu, čo viedla ku kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti na pôde umenia.

Počas večera sa predstavili v rôznych formáciách žiaci a učitelia našej školy. Sláčikový súbor, ľudový súbor, detský spevácky zbor, tanečníci, bicisti, dychári a taktiež spevácky zbor Stilla Pectus si vybrali skladby na toto slávnostné podujatie. Žiaci literárno – dramatického odboru sa predstavili nezvyčajnou produkciou – tieňohrou, na plátne zobrazili rozhodujúce momenty založenia školy.

Hosťom večera bol operný spevák, sólista SND, Roman Krško. Na klavíri ho sprevádzal dirigent SND, Ladislav Kaprinay.

Pred poslednou produkciou pristúpili na javisko gratulanti, ktorí pri tejto výnimočnej príležitosti zablahoželali riaditeľke a celému pedagogickému zboru.

Po koncerte pokračovala narodeninová oslava, nechýbala ani veľká torta, na radosť každého.

Jubilejný koncert sa uskutočnil s podporou Nadácie Gábora Bethlena.