Prihláška

Prihláška

 

na HUDOBNÝ, VÝTVARNÝ, TANEČNÝ
a LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

sa môže podať aj elektronicky cez

alebo stiahnite si tlačivo

→TU←

Ponúkame aj štúdium pre žiakov nad 15 rokov
a štúdium pre dospelých vo všetkých odboroch.

 

Termín talentových prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.