Hudobné telesá

Detský sláčikový súbor

Pri štúdiu hry na husliach pre deti a mládež, tvorí neoddeliteľnú súčasť popri technike aj hudobná predstavivosť. Súborová hra pre našich najmenších žiakov je povinná od 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia, avšak sa veľmi snažíme ich zapojiť čím skôr do súborovej hry malých, hoci len brnkaním. Spoločný úspech a krásne znenia sláčikového súboru pozitívne vplýva na vytrvalosť pri cvičení na tomto nástroji.

Najobľúbenejšie skladby sú muzikálové melódie, spracovanie ľudových piesní, ale aj klasické skladby svetoznámych autorov.

Náš sláčikový súbor sa môže pochváliť účinkovaním na tradičných vianočných koncertoch, galakoncertoch v regióne, či v zahraničí.

Mgr. Katarína Pappová, DiS.art.

Detský spevácky zbor

Komplexný hudobný vývoj žiakov je prioritou našej súkromnej ZUŠ. Popri hlavnom predmete ponúkame spoločné spievanie, muzicírovanie aj v speváckom zbore, lebo si uvedomujeme význam v oblasti vokálnych činnosti celkového rozvoja hlasovej techniky. Deti sa nemusia báť spievať, odbremenia sa od trémy. Dôležité je schopnosť zladiť sa ostatnými, intonačne i duševne.

V repertoári nášho zboru sú spracovania ľudových piesní, klasické skladby, skladby sakrálneho charakteru a skladby popové, džezové. Zbor má možnosť vystupovať sa tzv. veľkých koncertov našej školy, ako sú tradičné vianočné koncerty, alebo učiteľský galakoncert, majáles a pod.

Dúfajme, že toto teleso naďalej dokáže úspešne reprezentovať našu školu doma i v zahraničí.

Szilvia Szilágyi

Detský ľudový súbor

Najdôležitejším aspektom ľudovej hudby je zážitok zo spoločného hrania – muzicírovania. Považujeme za dôležité, aby základná zostava ľudovej sláčikovej hudby bola zastúpená nástrojmi husle, viola a kontrabas. Hlavnú súčasť repertoáru hudobnej skupiny (ľudovky), tvoria ľudové piesne a melódie Maďarov žijúcich na Slovensku. Radi sa zaoberáme s ľudovou hudbou aj z iných regiónov Karpatskej kotliny.

Vedúci súboru predvedie študentom ukážku a jednotlivé grify (ťahy), ktoré si oni následne kopírujú a osvoja. Po stáročia to bol dobre fungujúci spôsob výučby a odovzdávanie hudobného dedičstva z generácie na generáciu a spôsob výučby a učenia ľudovej hudby. Nasledovateľ musí veľmi sústredene a pozorne počúvať melódiu, túto hru starých dedinčanov a snažiť sa ju čo a najprecíznejšie osvojiť a následne ju podať vo svojej interpretácii – hovorí ľudový hudobník István Horsa. Aj z tohto dôvodu občas nepoužívame noty na výučbu ľudovej hudby ale hudobný obraz, notácia vynikajúco dopĺňa vzdelávací proces, najmä v časoch potreby, keď sme nútený do online priestoru.

Naše vystúpenia: školské a dedinské akcie, koncerty, slávnostné dni.

Miesta: Mužla, Štúrovo, Svodín, Veľké Ludince, Farná, Želiezovce, Budapešť.

V roku 2019 sme boli hosťami 53. Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach (53.ONF) – „Humno, otvor sa!“ – vystúpenia súborov a sólistov.

2019 Budapešť – Pri ďalšej príležitosti série podujatí „Tematické dni“ Domu tradícií predstavili pozvaní hostia rozmanitú a bohatú tradičnú ľudovú kultúru maďarskej menšiny žijúcich na Slovensku. Skupina bola uvedená na slávnostnom predstavení.

Mgr. Štefan Alt

Popová skupina DALAREMA

Hudobná skupina DALAREMA pod vedením Mgr.art. Zoltána Góru pôsobí od septembra roku 2016. Členovia skupiny: Rebeka Gúdorová – spev, Mátyás András Morvai – klavír, Laura Vlahy – basová gitara, Gábor Német – elektrická gitara, Dávid Geleta – bicie a Adrián Bakó – gitara.

Skúšky prebiehajú v koncertnej sále školy v Štúrove raz za týždeň. Venujú sa popovej, rockovej, metalovej a bluesovej hudby. Aktívne sa zapájajú do hudobného života školy, pravidelne vystupujú na koncertoch a iných podujatiach školy. Najväčšie ocenenie dostali na celoslovenskom súťaži Pop-Rock a Jazz Košice v roku 2017 získali 2. miesto a v roku 2019 získali 3. miesto vo svojej kategórie.

Improvizácia a inštrumentálna hra v hudobnej skupine vyžaduje úplne iné zručnosti, znalosti, ako hra z nôt. Uplatnenie týchto metód je vhodné začať už v útlom veku hudobníka, preto na našej škole má významné miesto i tento žáner hudby vďaka malej hudobnej skupiny.

Členovia: Alexandra Roxána Péter – spev, Zétény Hegyeshalmi – klavír, keyboard, Tímea Vojácsek – elektrická gitara, Szabolcs Szekeres – bicie.

Mgr.art. Zoltán Góra