Tánc szak

Tánc szak

Iskolánk táncoktatást biztosít, melyen néptáncot, klasszikus és modern táncot, valamint klasszikus balettet tanítunk. Az oktatás kis létszámú csoportokban történik, ezért lehetőség nyílik személyes kapcsolatok kialakítására és személyre szabott fejlesztésre is.

A tánc ősidők óta az emberiség egyik legjelentősebb és legtermészetesebb kifejezési eszköze. Általa tudjuk feltárni legmélyebb érzéseinket is. Ezért sokak számára egy életre szóló hivatást is jelent, melyhez nagy türelemre van szükség. A kezdeti nehézségek leküzdése után a helyes, szabályos testtartás elsajátítása kemény küzdelmet jelent minden diák számára. A tánc kitűnő mozgáskoordináció és remek esztétikai érzék fejlesztő. Kiválóan gyarapítja gyermekeink magatartás- és viselkedésmód kultúráját.

A tánc iránti vonzódás minden ember Istentől kapott ajándéka, gyermekeinknél természetes tulajdonság. Elmélyítheti zenei hallását, ritmikai készségeit. Mindez pozitívan hat testi és szellemi fejlődésére. Korunk komoly kihívására, gyermekeink túlsúlyosodásának leküzdése, mely sajnos a helytelen táplálkozás, mozgáshiány, röviden a rossz életvitel nagyon káros következménye. A táncművészeti nevelés mindezt egészségesen korrigálja és kihatással van egész további életére.

A tánc szak iskolánk legfiatalabb tagozata, éppen ezért komoly felelősséget jelent e célok kibontakoztatása, hiszen legfőbb törekvésünk, hogy a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak lehetőségük adódjon a pályára történő felkészülésre, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. Feladatunk a személyre szabott tehetséggondozás, technikai és szellemi felkészítés és a színpadi gyakorlat megszerzése. Így érhető el diákjaink számára, hogy a kidolgozott tánctechnika mellett képesek legyenek együtt lélegezni a zenével, érzékenyen és hitelesen reagálni annak érzelmi és értelmi tartalmára.