Hudobný odbor

Hudobný odbor

Hlavným cieľom hudobného odboru našej školy je vzdelávanie detí so záujmom o hudbu v rámci ich voľného času, ako aj takých žiakov, ktorí prejavia záujem o pokračovanie v štúdiu hudby na konzervatóriu. Z tohto dôvodu organizujeme menšie i väčšie koncerty, návštevy kultúrnych podujatí, z ich mnohých výhod treba vyzdvihnúť rozvíjanie emocionálneho prežívania dieťaťa, ktoré formujú celú jeho osobnosť, obohatenie sociálnej komunikácie, vďaka čomu deti sú otvorenejšie a empatickejšie. Verejné vystúpenie pred rodinou či rovesníkmi, alebo pred verejnosťou zvyšuje sebavedomie, popritom vytvára hudobnú spoločnosť, a dieťa sa teší nielen z potlesku, ale dokáže oceniť aj úsilie druhých.

Môžete si vybrať z nasledovných hudobných nástrojov:

 • husle
 • violončelo
 • kontrabas
 • klavír
 • keyboard
 • akordeón
 • gitara
 • basová gitara
 • zobcová flauta
 • priečna flauta
 • bicie
 • harfa
 • klasický, muzikálový spev

Umožníme aj spev v speváckom zbore, hru v sláčikovom súbore, alebo hru v popovej skupine našej školy.