Celoslovenská súťažná prehliadka v Sládkovičove 2023

Pedagóg: Kurina Jozef, DiS.art.