Celoslovenská súťaž Pop-Rock a Jazz 2017

učiteľ: Mgr.art. Zoltán Góra