Celoslovenská súťaž Pop-Rock a Jazz 2019

učiteľ: Mgr.art. Zoltán Góra