Celoslovenska tanečná súťaž Kábrt Cup 2023

Pedagóg: Molnár Péter, DiS.art.