Celoslovenská tanečná súťaž Dance Poetry

učiteľ: Peter Molnár, DiS.art.