Celoslovenský súťaž v hre na bicích nástrojoch 2024

Pedagóg: Keresztes Magor Szabolcs