Celoštátna súťaž hudobnej teórie 2022

učiteľ: Mgr. Anikó Szabó