Drapéria – Celine Tóth

učiteľ: Mgr.art. Renáta Pintérová