Irodalom-dráma szak

Irodalom-dráma szak

Irodalom-dráma szakunk fő célkitűzése, hogy a gyerekek egészséges önbizalommal, küzdeni tudással, helyes kommunikációval, kiemelkedő intelligenciával és a társas együttműködés magas színvonalával rendelkezzenek.

Készségfejlesztő gyakorlataink és a tanítási órákon kívüli programok jelentősen segítik a személyiség sokoldalú fejlesztését, lehetőséget kínálnak az önkifejezésre, közösségi alkotások létrehozására, véleményalkotásra, a valóságra történő reflektálásra. Ezekhez társul még a közösséghez tartozás élménye, valamint a szereplés sikere és öröme.