Borbála Vácz-Balogh

Borbála Vácz-Balogh

Štúdium:
 • 2021 – 2023: husľová umelkyňa – magisterský diplom

Fontys Academy of  Music and Performing Arts Tilburg, Holandsko

Učitelia: András Czifra, Duindam Chris

 • 2019-2021: certifikovaná učiteľka huslí – magisterský diplom

Univerzita Istvána Széchenyiho v Győri  (HU)

Učiteľka: Dr. Márta Svikruha

 • 2016-2019: klasická husľová umeľkyňa – bakalársky diplom

Univerzita Istvána Széchenyiho v Győri  (HU)

Učiteľka: Dr. Márta Svikruha

 • 2013 – 2016: Konzervatórium odbor hry na husliach

Stredná umelecká škola kráľa Sv. Štefana

Učitelia: Orsolya Kovács,  István Polónyi

Kurzy:
 • 2023: Kurz pre orchester a turnaj – Nationaal Jeugdorkest

Holandský národný mládežnícky orchester

Vystúpenia: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam

Dirigent: Antony Hermus

 • 2022: British Isles Music Festival – Anglicko

Medzinárodný festival komorných orchestrov a majstrovský kurz

Učitelia hry na husliach: Igor Keller, Philippe Honoré

 • 2022: Kurz pre orchester: Tippet Project – Holandsko

Kamerata Zuid profesionálny komorný orchester

Dirigent: Louis Burkens

 • 2020: Barokový kurz pre orchester: Solis Consort – Szeged (HU)

Učiteľka: Mónika Tóth

 • 2017: Kurz pre orchester – Győr  (HU)

Dirigent: Gilbert Varga

 • 2017: Majstrovký kurz  YMSA – Debrecen (HU)

Young Musician´s Summer Academy

Učiteľ: Antal Zalai

 • 2015/16: Medzinárodný kurz pre orchester YMSA – Debrecen (HU)

Young Musician´s Summer Academy

Učiteľ: Tamás Vásáry

Odborné skúsenosti:
 • 2022/23: Koncertný majster

West-Brabant Symphonic Orchestra

amatérský orchester, Rosendaal, Holandsko

 • 2021/22: Brabant Chamber Orchestra externá výpomoc

Tilburg, Holandsko

 • 2022: Symfonický orchester Kecskemét

externá výpomoc v Kecskeméti (HU)

 • 2019/21: Pedagogická prax

Umelecká škola kráľa Sv. Štefana

Mentor: Gábor Baranyai