Kosztin László

Kosztin László

Odborná a pedagogická činnosť

2004 – 2011 ZUŠ Jánosa Lavottu v Táte, inštruktor odbornej prípravy

2010 – 2013 Viena Konservatórium v Budapešti, praktikant učiteľ

2015 – 2016 Základná škola Istvána Szőnyiho a ZUŠ v Zebegényi, učiteľ hry na gitare

2015 – 2019 Základná škola Lajosa Áprilyho a ZUŠ vo Vyšehrade, učiteľ hry na gitare

2015 – 2019 ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove, učiteľ hry na gitare

Interpretačná činnosť

2007 – 2012 Szegő Jazz Quartet

2011 – 2016 1. miesto na súťaži Queen s hudobnou formáciou A ZENEkar Somló Tamás koncert

2014 – 2017 Horváth Misi Art Duo (hráč na ústnej harmonike u Ádáma Töröka a v hud. skupine Mini Zenekar, András Zeffer Akustik koncert )

2016 – 2017 zastupovanie v pamätnej hudobnej skupine Pétera Tunyoga

2016 – 2017 Rocková opera Trianon – Sľub

2016 – 2018 Eszter Takács a jej orchester

2017 – 2018 hudobná skupina Pannónikum

2016 – 2018 hudobná skupina Fekete Skorpió (zakladajúci člen je Gábor Fekete hráč na percusie v hudobnej skupine Skorpió)

2019 hudobná skupina Vincze Lilla a jej priatelia

Odborné práce a publikácie

  • Výuka Jazzu v Maďarsku – bakalárska práca s pochvalným uznaním. Maďarská spoločnosť výskumu jazzu odporučila túto prácu na publikáciu – zverejnenie
  • Jazzová výuka vo svetle pedagogiky – diplom – Učiteľ IGP s pochvalným uznaním
  • Gitarové svety (Gitárvilágok) – odborné publikácie
  • 2015 člen odbornej poroty na súťaži Kincskeresők

Vzdelanie

2003 – 2006 Stredná umelecká odborná škola Dr. Gyulu Lauschmanna – odbor: jazzová gitara – interpret

2007- 2010 Vysoká škola hudobných umení Jánosa Kodolányiho v Székesfehérvári: jazzová gitara – Inetrpret, získanie titulu Bc.

2010-2013 Viena konzervatorium Budapest: jazzová gitara – interpret; Učiteľ IGP

2016 Univerzita Bélu Bartóka hudobný inštitút v Miškolci: jazzová gitara – získanie titulu Mgr.