Mgr. Alt Štefan

Mgr. Alt Štefan

– Narodil som sa v roku 1977 v Leviciach.

– Na husle som začal hrať ako 8-ročný. Ľudovú hudbu som si zamiloval na základe hudobného zážitku v kultúrnom tábore v Őrsújfalu.

– Základné štúdium som ukončil na Základnej škole s VJM v Leviciach v roku 1991 (dnes Základná škola Gyulu Juhásza s VJM).

– 1991-1995 som bol študentom Gymnázia s VJM v Želiezovciach.

– Počas základnej a strednej školy som sa učil hrať na husliach v ZUŠ v Leviciach.

– V roku 2001 som absolvoval štúdium hudobnej a telesnej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

– Počas vysokoškolského štúdia som spieval v zbore Lajosa Vassa – CSMTKÉ (Zbor maďarských učiteľov v Československu).

– V mladosti som sa počas letných táborov učil ľudovú hudbu od pôvodných informátorov a ľudových hudobníkov (Veľké Úľany, Gombasek), a to na základe zbierok ľudovej hudby a zvukových záznamov dodnes.

– Viac ako 10 rokov som bol jedným z primášov folklórneho tanečného súboru Szőttes.

– Od roku 2009 som učiteľom telesnej a hudobnej výchovy na Základnej škole Lajosa Csongrádyho vo Svodíne. Na návrh riaditeľky školy Andrea Szarka bol zavedený do vyučovacieho procesu predmet hra na flaute ktorý tiež učím v ročníkoch 1. – 4.

– V roku 2013 porota renomovaných umelcov udelila cenu – Harmónia – ľudovej hudbe Ritka Magyar Folkband.  Cena bola vytvorená na znak úcty a uznania umeleckého výkonu umelcov maďarskej národnostnej  menšiny žijúcich na Slovensku. V kategórii najlepšia kapela v ľudovej hudbe si titul vyslúžila formácia, kde som hral druhé husle. Spolu s folkovou speváčkou Éva Korpás vyšiel album – Sárdöngölő –  s kapelou Ritka Magyar Folkband.

– Od roku 2016 som jedným z učiteľov huslí na Súkromnej Základnej Umeleckej Školy Kataríny Pappovej v Mužle. Vediem malú ľudovú kapelu na umeleckej škole. Učím huslistov na elokovanom pracovisku umeleckej školy vo Svodíne a vo Veľkých Ludinciach.

– Od roku 2018 som tiež učiteľom v rámci Felvidéki Hagyományok Háza Hálózat (House of Traditions Network). V táboroch ľudovej hudby („Master Course“) organizovaných sieťou Felvidéki Hagyományok Háza Hálózat (House of Traditions Network ) uskutočňujem výučbu ľudovej hudby pre začiatočníkov aj pokročilých.

– Od roku 2018 som prevzal záštitu nad kapelou Húros Banda v Šahách.

– V roku 2019 som absolvoval týždenné turné v tanečnom dome v Maďarskom Kapolcs – Údolí Umenia s kapelou Pósfa, ktorá vyhrala prestížne ocenenie v Budapešti na súťaži Felszállott a Páva.

– Žijem v Želiezovciach , kde sa tiež zapájam do práce súboru ľudového tanca Kincső, keďže v skupine tancujú aj moje vlastné deti.

– Na školských aj dedinských podujatiach a oslavách vystupuje kapela Csongrády Kiszenekar. V kapele účinkujú deti ktoré navštevujú základnú aj umeleckú školu.

– Účinkujem v tanečných domoch, na koncertoch ľudovej hudby a na zvukových nosičoch s týmito kapelami: Kapela Szőttes, Ritka Magyar Folkband, Varjos, Gereben, Pengő a Árgyélus.

 

Bez nároku na úplnosť, ďakujem svojim  vzorom, s ktorými som mal alebo do dnes mám osobnú skúsenosť, a definovali  môj hudobný vkus a prístup k hudobnému umeniu : ᵻ Ferenc Sapszon, ᵻ Iván Janda, Géza Horváth, Mónika Józsa – dirigenti , Katarína Pappová – dirigentka, učiteľka hry na husliach, ᵻ Gabriell Karvay, Vojtech Baláž – učitelia hry na husliach , ᵻ Tátrai Vilmos – koncertný majster a huslista , Sándor Csoóri ml. , Attila Halmos – ľudoví hudobníci, Róbert Lakatos – violista, ľudový hudobník, Tamás Orsós – husľový majster a ľudový hudobník, ᵻ László Molnár – primáš – Nižná Kaloša, ᵻ Géza Potta – primáš – Seňa , ľudová hudba Ökrös, ľudová hudba Tükrös, ᵻ Ág Tibor – výskumník ľudovej hudby, Dr.Agócs – výskumník ľudovej hudby, ľudový hudobník, Gyöngyi Écsi – reformovaná farárka, folková speváčka, bábková herečka.