Mgr.art. Góra Zoltán

Mgr.art. Góra Zoltán

Pracovné skúsenosti

 • 2010-súčas. Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej Mužla, učiteľ hry na klavíri, harfe a hudobnej náuky
 • 2005-2009 Základná umelecká škola F. Liszta Štúrovo, učiteľ hry na klavíri, harfe a hudobnej náuky

Vzdelanie

 • 2017-2019 Magisterské štúdium / Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
 • 2014-2017 Bakalárske štúdium / Hudobná interpretácia a teória – jazz, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
 • 2007-2011 Klavírne štúdiá / professional pop musician degree Kőbányai Zenei Stúdió (Budapesť)
 • 2001-2007 Vyššie odborné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie / Konzervatórium Bratislava – harfa

Jazykové znalosti

 • Maďarský jazyk – aktívne
 • Slovenský jazyk – aktívne
 • Anglický jazyk – mierne pokročilý

Počítačové zručnosti

 • Musescore
 • Cubase
 • Premier
 • Gimp