Mgr.art. Pintérová Renáta

Mgr.art. Pintérová Renáta

Štúdium

2016 – 2018 ukončené magisterské štúdium na  Vysokej škole výtvarných umení v  Bratislave ateliér Obraz/Zvuk/Text a Kontext na katedre Intermédií

2015 – 2018 ukončené magisterské štúdium na Fakulte výtvarných umění, VUT – Vysokého učení technického v Brně ateliér Digitálna a Multimediálna tvorba

2017 absolvovala polročný študijný program Erasmus+ na Akadémii výtvarných umení v Budapešti

2015 – 2016 polročný bilaterálny študijný pobyt na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ateliér Socha vo Verejnom priestore na katedre Socha, objekt, inštalácia

2011 – 2015 ukončené bakalárske vzdelanie na Fakulte výtvarných umění, VUT – Vysokého učení technického v Brně  katedra Video-Performance-Multimédia 

2013 polročný  študijný pobyt  Erasmus+ na École supérieure d’art et de design – Tours Angers Le Mans, ateliér keramiky a fotografie

2011 ukončené štúdium na Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, odbor: animovaná tvorba

 

Umelecké rezidencie/pracovné stáže

2020 Volba2050.world kolektívna výstava, Nová Cvernovka, Bratislava

2020 umelecká rezidencia Strážca mosta Márie Valérie, Štúrovo, Slovensko

2019 nominovaná tranzit.org a ERSTE Foundation na umeleckú rezidenciu v Q21 MuseumsQuartier vo Viedni.

2019 nominovaná K.A.I.R. (Košice Artist in residence) 5 týždňová umelecká rezidencia v NAZAR VOITOVYCH ART RESIDENCE na Ukrajine

2018/2019 Pracovná stáž v FKSE – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest Členka v  FKSE- Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest

2018 – doteraz SZUŠ Kataríny Pappovej, Mužla – vedúca výtvarného odboru

 

Výstavy

2020 výstava Y-Blok v rámci umeleckej rezidence Strážca mosta, Štúrovo, Slovensko

2020stava/happening Eden Haunted Version v spolupráci s Martinom Toldy, Beastro bar galéria, Bratislava

2019 kolektívna výstava v Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts, Kiev, Ukraina, súčasť umeleckej rezidencie NAZAR VOITOVYCH ART RESIDENCE

2019 kolektívna výstava Expanded Landscapes v galérii Bunkermuz v Ternopile, súčasť umeleckej rezidencie NAZAR VOITOVYCH ART RESIDENCE

2018 výstava CHIMERA v spolupráci s Nikolou Balberčákovou v galérii Umakart, Brno, Česká Republika

2018 účasť na letnej škole BAK Summer School: Art in a Time of Interregnum, organizované v spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou platformou BAKbasis voor actuele kunst v Utrechte; ďalej organizované s Open Studio/Studio IN vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh na Vysokej školy výtvarných umení, umeleckou skupinou Appart collective a Kristínou Országovou

2018 výstava diplomovej práce FLOW v kultúrnom priestore Nová Cvernovka, Bratislava

2018 výstava Body, spirit,revolt, performance,photography, concept contemporary art from Central Europe in Istanbul, umelecké kolektívy z V4 v spolupráci s Tureckým festivalom

2018 kolektívna výstava Flux Fix kurátorovaná v Eleven Blokk galérii v Budapesti                                              

2017 pohybová performance na Question of Will, koncept Petra Fornayová, Nóra Ružičková, Maja Štefančíková at Open Gallery in Bratislava                                                

2017 účasť na Residency under Investigation/Rezidencia ako výskum v galérii tranzit.sk, Bratislava                                                                                              

2017stava a workshop HMOTA v galérii Plusmínusnula v Žiline

2016 účasť na Medzinárodnom Sympóziu Umeleckých Akadémií v galérii Sýpka, Klatovy Klenová, Česká Republika

2016 výstava METAFLUIDS–SPLASH–E-XOTIK v galérii  ARTotéka v Bratislave 

 

Recenzie prác v:                                                                                                                                                                          

Magazín o umení 365° #4, Apríl 29, 2018, vydáva Slovenská národná galéria, Bratislava                                          

Magazín Kloaka, platforma pre experimentálne a nekonvenčné formy literatúry a umenia,