Mgr. Suchanová Monika

Mgr. Suchanová Monika

Priebeh zamestnaní

 • 10/2021 – súčasnosť Učiteľka výtvarného odboru, SZUŠ Kataríny Pappovej
 • 06/2018 – 06/2021 Učiteľka výtvarného odboru na ZUŠ T. Sládkoviča Šurany,
  • práca s deťmi, vzdelávanie a tvorivá činnosť,
  • práca s PC, osobnými údajmi žiakov a školským informačným systémom, vedenie dokumentácie
  • triedne exkurzie, návšteva galérií a vernisáží
  • práca s rôznym materiálom, grafická tvorba
 • 07/2008 – 08/2008 Výpomocná sila, renovovanie synagógy, Šurany, firma RENOV, Bratislava
  • práca na lešení, výškové práce, práca v prašnom prostredí s respirátorom
  • výzdoba kaplnky – strop a bočné steny interiéru, štukatérska výzdoba, oprava a renovácia detailov aj väčších celkov
  • práca s farbami, dlátami a prístrojmi na brúsenie

 

Vzdelanie

 • 09/2015 – 05/2017

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

Pedagogická fakulta, študijný program: učiteľstvo výtvarného umenia a etickej výchovy,

stupeň štúdia: II. – úplný vysokoškolský stupeň

 • 09/2012 – 08/2015

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

Pedagogická fakulta, študijný program: učiteľstvo výtvarného

umenia a etickej výchovy,

stupeň štúdia: I. – bakalársky stupeň

 • 09/2011 – 05/2012

Slovenská poľnohospodárska univerzita,

fakulta Záhradníctva a krajinného inžinierstva,

odbor Biotechnika parkových a krajinných úprav

 • 09/2007 – 05/2011

Stredná odborná škola, Levice,

odbor propagačná grafika

 • 09/1998 – 07/2007

Základná škola Nábrežná, Nové Zámky