Tóth Marian, DiS.art.

Tóth Marian, DiS.art.

Vzdelanie 

V roku 2013 ma prijali na Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, ktoré som v roku 2018 úspešne ukončil. Mojím učiteľom bol Jerzy Lebida.

Od roku 2018 som študentom Univerzity Komenského v Bratislave na pedagogickej fakulte v triede Miloša Tomašoviča.

Pracovné skúsenosti 

Od roku 2016  pôsobím ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Komárne.

Od roku 2018 aj na Súkromnej základnej škole Kataríny Pappovej v Mužle.

Pár slov o mne

Počas mojej hudobnej kariéry som bol členom viacerých kapiel. Medzi najdlhšie pôsobiacu kapelu patrí rocková skupina Gilotin, kde som strávil vynikajúcich 10 rokov. Vystupovali sme na rôznych festivaloch v Maďarsku aj na Slovensku, napr. na Topfeste, ktorý patrí medzi najväčšie slovenské festivaly. Počas stredoškolských rokov som bol členom kapely Liberate, kde sme hrávali väčšinou prevzaté veci. Boli sme pravidelným účinkujúcim Komárňanských dní.  Neskôr som sa stal členom bluesovej kapely História a akustickej formácie Mao jam. Momentálne pôsobím v  kapele Last Blues Band.