Lajos Sotkovszky

Lajos Sotkovszky

Môj profesijný životopis nemožno v žiadnom prípade považovať za obyčajný. Teraz učím spev a hudobnú výchovuna súkromnej základnej umeleckej škole Kataríny Pappovej, aj keď ako dieťa, som do umeleckej školy na hudobnú výchovu vôbec nechodil.

Už ako desaťročný miništrant, som viedol ľudí, od oltára, ako predspevák v katolíckom kostole Svätého Michala v Kamenici nad Hronom, keď kantor, alebo predspevák ešte neboli prítomní. Mal som 13 rokov, keď farár našej obce, András Flóriánchich, ktorý odchádzal do dôchodku, mi daroval pre môj talent harmónium. V osobe jeho nástupcu Štúrovského kaplana, ktorý sa volá Gyula Mózes, osud mi poslal skvelého a trpezlivého učiteľa. Slúžil u nás takmertri roky, počas toho ma naučil základy hudby. Naučil ma hrať na organe a jeho jedinečné školenie položilo základy môjho muzikantstva. Medzitým som sa stal kantorom v dedinách Kamenica nad Hronom, Leľá a Chľaba. Kto pozná zvyky katolíckej cirkvi, týkajúcich sa kňazov, vie, že sú v službách jedného spoločenstva len niekoľko rokov. Tak sa stalo, že v roku 1990 prišiel kaplán Péter Sepp do našej dediny. Otec Péter je tiež vyštudovaný hudobník, vytvorilmládežnícko-hudobný a spevácky zbor, hral na gitare, takže som podľahol čaru nového nástroja a moje orchestrálneskúsenosti predpovedali moje budúce fungovanie a úspechy.

Profesionálne skúsenosti:

1987 – 1994 Kantor (Kamenica nad Hronom, Leľa, Chľaba)

1990 – 1994 Vedúci kapely – rímskokatolícky mládežnícky zbor/kapela (Kamenica nad Hronom)

1994 – 1995 Kántor (Tekovské Lužany, Málaš, Ondrejovce)

1995 – 1996 Spevák/vedúci – rímskokatolícky mládežnícky zbor/kapela (Nové Zámky – Františkánsky kostol)

1996 – 2002 Zakladajúci člen skupiny Vándor spevák spievajúci básne (Nové Zámky) (Vydaná nahrávka: Nosím ťa v mojich očiach)

2001 – 2004 Kantor (Nové Zámky – Františkánsky kostol)

2003 – 2005 Koncertné turné Crossroads (Jenő Sillye, Gábor Kovács) na Vysočine počas pôstu (gitara, viachlasnépiesne)

2004 – 2008 Spevák a tanečník – Novozámocký Operetový Quintet    (zakladajúci člen)

2004 – 2008 učiteľ spevu (ZUŠ Liszta Ferenca, Štúrovo)

2005 – Lajos Sotkovszky – Jednoduché slová (CD publikácia s podporou Ministerstva kultúry SR a Verejnej nadácieIllyés) Producent, manažér nahrávky a štúdiová práca: Péter Emmer

2005 – 2006 Sólista – Ženský spevácky zbor Stilla Pectus (Štúrovo)

2005 – 2008 Rola Ježiša – Máriino evanjelium (László Tolcsvay, Péter Müller, Péter Sziámi Müller) v podaníNovozámockej Rockszínpad (pódium rocku)

2006 – 2008 Rola Jákoba – Jozef a jeho pestrofarebný plášť (Andrew Lloyd Webber) v podaníNovozámockej Rockszinpad (pódium rocku)

Štúdie:

1993 – 1994 Kurz cirkevnej hudby (120 hodín) Hudobná akadémia Ferenca Liszta, Budapešť 2000 – 2004Súkromné konzervatórium Kardosa Dezidera (Topoľčany) – Sólový spev

2022 – Súkromné konzervatórium Kardosa Dezidera (Topoľčany) – Sólový spev