Keresztes Magor Szabolcs

Keresztes Magor Szabolcs

V roku 2016 na hudobnej fakulte Debrecínskej univerzity som získal titul Mgr. – umelec na klasických bicích nástrojoch, pod vedením profesora Dr. Istvána Szabóa. Počas vysokoškolských štúdií som sa zúčastnil na mnohých domácich a zahraničných hudobných súťažiach. V roku 2012 v Talianskom Fremone na 10. ročníku medzinárodnej súťaži na bicích nástrojoch som získal 1. cenu v kategórii vírivý bubon (ang. snare drum).

V roku 2015 som získal umiestnenie v European Union Youth Orchestra, kde som mal možnosť spolupracovať so svetoznámymi  dirigentmi a hudobníkmi a koncertovať na významných hudobných scénach v  Európe.

V roku 2016 som dostal pozvánku ako člen EUYO alumni do Arabských Emirátov, kde na viacerých koncertoch som sa mohol predstaviť spolu s mojimi kolegami hudobníkmi pochádzajúci z rôznych štátov sveta.

Počas mojej kariéry som pôsobil v početných Maďarských symfonických orchestroch. Medzi inými v orchestri Maďarskej štátnej opery Budapešť, orchesteri Danubia v Óbude, symfonickom orchestri MÁV, orchestri Ernőa Dohnányiho v Budafoku, orchestri Budapeštianskej Filharmonickej spoločnosti,  symfonickom orchestri Concerto Budapest, Debrecíne Kodály Filharmonikusok a v Pannon Filharmonikusok. V roku 2015 som získal miesto v orchestri Maďarskej štátnej opere ako vysokoškolský študent.

Ako hudobník som precestoval mnohé štáty sveta o.i. Čína, Arabské Emiráty, Švajčiarsko, Holandsko a ďalšie. V lete roku 2018 som bol členom Rakúskeho Grafenegg Academy Orchestra.

Vykonával som aj pedagogickú činnosť vo viacerých umeleckých školách v Maďarsku. Momentálne pôsobím ako vedúci bicej sekcie a sólista v Óbudai Danubia Zenekar.

V SZUŠ Kataríny Pappovej pôsobím ako učiteľ na bicích nástrojoch.