Kurina Jozef, DiS.art.

Kurina Jozef, DiS.art.

Ako 6 ročný som študoval hru na klavíry na ZUŠ v Nových Zámkoch. Popri škole, som chodil aj na súkromne hodiny k pánovi Štefanovi Virágovi, ktorý bol klaviristom v zahraničí.

VZDELANIE

Oddelenie na dychových nástrojoch. Hlavný predmet: hra na priečnej flaute.

1994-1996 Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava – u prof. Mgr.art. Viktora Vavru

1993-1994 Konzervatórium, Exnárova 8, 040 22 Košice

1990-1993 Vojenské konzervatórium Víta Nejedlého, Očkova 1, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika

KURZY A ÚČINKOVANIA

1994 – Majstrovský medzinárodný kurz v Piešťanoch pod vedením Vladislava Brunnera, priečna flauta, 2 týždne

2005 – Turné v Nemecku, Musical „Irma la Douce” , orchestrálny hráč na pr. flaute a pikole

PRACOVNÉ MIESTA

2018 – Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej, učiteľ priečnej flauty, klavíru a keyboardu

1997-2018 Základná umelecká škola F. Liszta, Štúrovo, učiteľ priečnej flauty, zobcovej flauty, klavíru a keyboardu

1997 september – 1998. jún Základná umelecká škola, Nové Zámky, učiteľ priečnej flauty

1994 – 1997 Posádková hudba, Banská Bystrica, orchestrálny hráč na priečnej flaute a pikole

V roku 2004 som sa začal venovať elektronickým nástrojom- keyboardu a digitálnym klavírom- ktoré som začal učiť a prezentovať na ZUŠ. Bol som medzi prvými pedagógmi, ktorí začali vyučovať moderné hudobné nástroje.

Tieto nástroje som prezentoval sám ako muzikant – sólista – ale aj ako doprovodný nástroj v kapelách. Pre mňa, ako pre pedagóga je dôležité, aby študenti, ktorí u mňa študovali mali pozitívny vzťah k hudbe, aby boli kreatívny a mali slobodné rozmýšľanie v oblasti hudby. Táto hudobná komunikácia je odovzdaná žiakovi spoločnou hrou pedagóga a žiaka vo väčších zoskupeniach.

So žiakmi som dosiahol výborné výsledky v mojej pedagogickej praxi. Moji žiaci pôsobia aj na konzervatóriách, aj na vysokých školách v zahraničí. Jeden z mojich najlepších žiakov pôsobí na Lisztovej Akadémií jazzový odbor- klavír v Budapešti.