Mgr. Szabó Anikó

Mgr. Szabó Anikó

Narodila som sa v roku 1988 v Štúrove. Som matkou dvoch detí a s mojou rodinou žijem v Obide.

Hudba ma očarila už v mojom detstve a začala som sa s ňou oboznámiť v ZUŠ F. Liszta v Štúrove v triede Andrei Baranovicsovej, u ktorej som hrala na akordeóne dvanásť rokov. Počas týchto rokov som mala mnoho príležitostí prekročiť svoje hranice.

Maturovala som na Osemročnom gymnáziu v Štúrove. Vďaka svojej triednej učiteľke Adriane Górovej som sa rozhodla aktívne venovať aj anglickému jazyku.

Následne som študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Magisterský diplom som získala v roku 2012. Počas týchto rokov o rozvoj mojich hudobných schopností ako akordeonistka sa starala Mgr. Anna Fintová, PhD. Bola som členkou Akademického speváckeho zboru Katedry hudby PF UKF v Nitre a akordeónového súboru ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Zúčastnila som sa Medzinárodného festivalu akordeonistov Euromusette & Golden Tango v Rajeckých Tepliciach, kde vo svojej kategórii som získala strieborné pásmo.

V roku 2012 som pracovala ako zastupujúci učiteľ akordeónu v ZUŠ Nové Zámky. V rokoch 2012-2014 som učila v ZŠ Endre Adyho s VJM v Štúrove anglický jazyk.

V SZUŠ Kataríny Pappovej pracujem od roku 2013, učím hudobnú náuku a hru na akordeóne. Som členkou komorného speváckeho zboru Stilla Pectus od roku 2014. Mojou skúsenosťou v oblasti hudobnej výchovy je, že zúčastnenie na koncertoch aj ich návšteva vo veľkej miere obohacuje duševný svet a vývoj osobnosti dieťaťa.