Odbory

Hudobný odbor

Hudobný odbor

Hlavným cieľom hudobného odboru našej školy je vzdelávanie detí so záujmom o hudbu v rámci ich voľného času, ako aj takých žiakov, ktorí prejavia...

Read more
Tanečný odbor

Tanečný odbor

Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela, je umeleckým vyjadrením myšlienok a emócií. Považuje sa za prirodzený spôsob na výchovu...

Read more
Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Čoraz viac detí bojuje nedostatkom súkromia, dôsledku čoho strácajú schopnosť  prehĺbenia sa. Práve samota je miestom, kde kreativita absolútne...

Read more